Κυριακή, 10 Μαΐου 2009

Περιοδικό τέχνης, ''90 συν'' 2001


Περιοδική έκδοση τέχνης και πολιτισμού, Ομάδα Τέχνης '90.
Εκδόθηκε την άνοιξη του 2001 από τον Πολιτιστικό Σύνδεσμο Καλλιτεχνών και Φίλων του Ευβοϊκού Κέντρου Τεχνών.
Διεύθυνση - Συντονισμός: Ευμορφία Γκίκα Ραχούτη
Υπεύθυνη Έκδοσης: Μέργου Καλομοίρα
Σελιδοποίηση: Ταμβάκος Παναγιώτης
Εκτύπωση: Ταμβάκος Ευάγγελος Ο.Ε.
Έργο στο εξώφυλλο: Κωνσταντίνα Καπέλλου.