Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

No Commertial Potential. ITALY


Mail Art Project Maurizio Follin

Στο διεθνές Mail Art Project ‘’No Commertial Potential’’ 2010,
έλαβαν μέρος τα μέλη του Πολιτιστικού Συνδέσμου ARTEVIA: Φάνης Ραχούτης, Ευμορφία Γκίκα Ραχούτη, Μαρίνα Ντόβρου, Μιχάλης Μπόχτης, Μαρίνα Παπαστάμου και Παρασκευή Παναγιώτου.


Μαρίνα Ντόβρου


Παρασκευή Παναγιώτου


Μαρίνα Παπαστάμου


Φάνης Ραχούτης


Ευμορφία Γκίκα Ραχούτη


Μιχάλης Μπόχτης